Chiropraxe pro zvířata

Chiropraxe je manuální metoda, která se zaměřuje na ošetření mechanických dysfunkcí kloubů, které ovlivňují i nervový systém. Díky uvolnění blokád kloubů se nejen zlepšuje pohyblivost kloubů a snižuje se bolestivost, ale dochází také ke zlepšení celkového zdraví zvířete. Americká asociace chiropraktiků ji definuje jako vědu a umění, které se věnují vztahu mezi páteří a nervovým systémem a jejich vlivem na celkové zdraví organismu. Jedná se tedy o celostní přístup k mnoha zdravotním problémům, nejen těm pohybovým, které ovlivňují výkonnost koně.

Chiropraktik diagnostikuje a léčí tzv. vertebrální subluxační komplex (VSC, u nás se vžil termín blokáda).   To jsou oblasti páteře (nebo klouby končetin), kde došlo k restrikci v rozsahu pohybu. Je potřeba zdůraznit, že se nejedná o subluxaci v medicínském slova smyslu, tedy nedochází k poškození kloubního pouzdra! V odborných kruzích je tento termín stále nepochopen a je terčem kritiky mnoha lékařů. VSC je komplexní termín, který zahrnuje řadu změn, které ovlivňují funkčnost daného kloubu – ať už jde o změnu rozsahu pohybu kloubu, přímé nebo nepřímé ovlivnění funkce 

nervů, svalové patologie nebo např. zánět pojivových tkání v okolí kloubu. Tyto blokády, pokud nejsou odstraněny, vedou ke změně pohybového vzorce zvířete, což následně vede k přetěžování nebo kompenzacím v dalších částech těla. Svaly v okolí blokády tuhnou a mohou být bolestivé. Toto vše může z dlouhodobého hlediska vést k rozvoji degenerativních změn pohybového aparátu (například k artróze).

Samozřejmě, i chiropraxe má své limity (jako každá jiná metoda), a neměla by proto nahrazovat veterinární péči. Například v případě kulhání je nejdříve potřeba udělat řádnou diagnostiku s veterinárním lékařem, který vyloučí problém ve spodní části končetiny (což bývá příčinou v 85% případů kulhání u koní), a až poté je vhodné zvíře ošetřit chiroprakticky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaujalo Vás to?
Pak prosím vyplňte nezávazně následující formulář, nebo mě jinak kontaktujte a domluvíme se. Budu se těšit.

Nezávazná poptávka