Co očekávat při první návštěvě koňského maséra?

Při masážích pracuji výhradně s měkkými tkáněmi, nejedná se tedy o chiropraxi. Je ale vhodné kombinovat péči chiropraktika s masérem. Po ošetření zablokované páteře chiropraktikem sice dojde k odstranění primárního problému, postiženy jsou ale i svaly v okolí. Některé svaly mohou být ztuhlé nebo zkrácené a zde může masáž výrazně pomoci v rychlejší a komplexnější regeneraci koně.

Moje první návštěva u klienta zahrnuje nejen vlastní masáž, ale i komplexní klinické vyšetření se zaměřením na pohybový systém. Klinické vyšetření zahrnuje posouzení dechové a tepové frekvence, poslech srdce, plic a činnosti střev, vyšetření dutiny ústní atd.

Po úvodním klinickém vyšetření se na koně podívám v pohybu na ruce a na lonži, pokud je kůň jezdecky využíván, podívám se i na pohyb koně pod sedlem. Při tomto vyšetření mohu identifikovat případné problémové oblasti a na tyto se při masáži zaměřit.  

Po úvodním vyšetření následuje vlastní masáž. Nejprve každý sval zahřeji úvodními hmaty, poté sval speciálními hmaty promasíruji a zkontroluji, zda není bolestivý. Při bolestivé reakci nebo pokud je sval ztuhlý, uvolním toto místo a práci se svalem ukončím závěrečnými hmaty. Takto postupuji od hlavy a krku až po pánevní končetiny. Součástí masáže jsou i relaxační a protahovací cviky, které masírovanou skupinu svalů na závěr uvolní a protáhnou.

Pokud identifikuji nějaké problémové místo, seznámím s tímto majitele a případně doporučím vhodné cviky, práci a strečink, které může s koněm provádět sám majitel nebo jezdec. Mohu také sestavit individuální rehabilitační a tréninkový program zohledňující aktuální zdravotní stav koně.

Při první návštěvě je tedy třeba počítat s delší dobou, kterou s koněm strávím. Celé vyšetření a masáž trvá cca 2,5 – 3 hodiny. Samotná masáž potom 1,5 – 2 hodiny.

Štítky: