Benefity sportovních a rehabilitačních masáží koní

Zařazení masáží do managamentu koně může vést k redukci stresu, zvýšení rozsahu pohybu a zlepšení výkonnosti. Pravidelná masáž může hrát roli v prevenci zranění koní.

Po zátěži se ve svalech tvoří velké množství kys. mléčné a pokud ta není odvedena ze svalů, způsobuje bolestivost po zátěži. Během masáže dochází ve svalech ke zvýšení průtoku krve a lymfy. Toto vede nejen k vyššímu přenosu živin z krve přímo do svalů, ale i k odvodu odpadních produktů ze svalů. Tímto odpadním produktem je již zmíněná kyselina mléčná. Relaxační masáž např. po závodech nebo zvýšeném pracovním výkonu tak může pomoci k rychlejší regeneraci svalů a kůň je tak v mnohem kratší době ochotný k další práci a cítí se lépe nejen fyzicky, ale i psychicky. U nervózních nebo bojácných koní dochází během masáží k redukci stresu a celkovému zklidnění, pokud je masáž zařazena pravidelně do managementu koní.

Zvýšení rozsahu pohybu a zlepšení výkonnosti

Efektivita chodu koně je přímo závislá na tom jak se kůň pohybuje. Zvýší-li se u koně tato efektivita chodu, pak dochází k menšímu opotřebování kloubů, vazů a šlach, což vede k prodloužení jeho aktivního života. Některé sportovní disciplíny přímo vyžadují dobře se pohybujícho koně, a tedy zlepšení pohybové mechaniky vede také ke zlepšení jeho sportovních výsledků, např.:

Delší a efektivnější pohyb u trénovaného dostihového koně, může hrát podstatnou roli v cílové rovině.

Drezurní kůň, který je ohebnější, lépe vypadá a cítí se lépe.

Parkurový kůň využívá velké množství svalů během odrazu, skoku a doskoku. Pokud je ohebný a pohyblivý s dobře synchronizovanými svaly, odvede lepší práci.

Se zvýšením rozsahu pohybu je kůň schopen efektivněji pracovat, čímž se zvýši jeho výdrž i výkonnost.

Předcházení závažnějším zdravotním komplikacím a rychlejší zotavení po zranění

Kůň, který se necítí pohodlně, dává najevo své nepohodlí většinou změnou svého chování. Často dávají nepohodlí najevo např. při sedlání pouhým natočením uší. Tyto nenápadné signály bývají často přehlíženy a jsou odhaleny až při objevení se komplikovanějších zdravotních problémů. Při masáží je možné odhalit i minimální změny v konzistenci svalů (např. mírná bolestivost, ztuhlost). Tyto změny se ale ještě nemusí projevovat tak výrazně, aby byly jezdcem nebo majitelem rozpoznány. Pravidelnou masáží postižených svalů tak lze docílit uvolnění ztuhlých svalů a zlepšení jejich funkce. Následným strečinkem a vhodným trénikem lze urychlit hojení a minimalizaci tvorby jizvovité tkáně. Redukce množství jizvovité tkáně může pomoci postiženému svalu plnohodnotně obnovit jeho funkci.