Co je to chiropraxe

Co je to vlastně chiropraxe?

Název chiropraxe je odvozen z řečtiny ze slov chiro/cheiro a praxis,v překladu tedy znamená praktikováno rukama. Podle Americké asociace chiropraktiků jde o vědu a umění, které se věnují vztahu mezi páteří a nervovým systémem a jejich vlivem na celkové zdraví organismu.
 
Chiropraxe je manuální metoda, která se zaměřuje na ošetření mechanických dysfunkcí kloubů, které ovlivňují i nervový systém. Díky uvolnění kloubů se nejen zlepšuje pohyblivost kloubů a snižuje se bolestivost, ale dochází také ke zlepšení celkového zdraví zvířete. Jedná se tedy o celostní přístup k mnoha zdravotním problémům, nejen těm pohybovým, které ovlivňují výkonnost koně nebo psa.
 
Chiropraktik diagnostikuje a léčí tzv. vertebrální subluxační komplex (VSC).   To jsou oblasti páteře (nebo klouby končetin), kde došlo k restrikci v rozsahu pohybu. Je potřeba zdůraznit, že se nejedná o subluxaci v medicínském slova smyslu, tedy nedochází k poškození kloubního pouzdra! V odborných kruzích je tento termín stále nepochopen a je terčem kritiky mnoha lékařů. VSC je komplexní termín, který zahrnuje řadu změn, které ovlivňují funkčnost daného kloubu – ať už jde o 

změnu rozsahu pohybu kloubu, přímé nebo nepřímé ovlivnění funkce nervů, svalové patologie nebo např. zánět pojivových tkání v okolí kloubu. Tyto blokády, pokud nejsou odstraněny, vedou ke změně pohybového vzorce koně, což následně vede k přetěžování nebo kompenzacím v dalších částech těla. Svaly v okolí blokády tuhnou a mohou být bolestivé. Toto vše může z dlouhodobého hlediska vést k rozvoji degenerativních změn (například k artróze).
 
Metoda, kterou používám já, je velmi specifická, tedy každým hmatem ovlivňuji pouze jednu funkční jednotku. Chiropraktický hmat je rychlý, krátký pohyb vedený pod specifickým úhlem, který se liší v jednotlivých místech páteře podle tvaru kloubních ploch. Při provádění hmatu nedochází k překročení anatomické bariéry kloubu, nedochází tedy k narušení kloubního pouzdra ani okolních struktur (vazů, svalů, cév či nervů). Během ošetření většinou není slyšitelné žádné "křupání" - děje se jen velmi vyjímečně, na rozdíl od lidí. Je to metoda velmi jemná a šetrná, většina koní i psů ji snáší bez problémů a během ošetření téměř usínají.